A projekt rövid bemutatása

Az „Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztők felsőfokú szakképzése” az „Egész életen át tartó tanulás program” Leonardo da Vinci innováció-transzfer pályázat keretein belül valósul meg. A projekt témájának aktualitását adja, hogy ma a Magyarországon érvényben lévő felsőfokú szakképzések kínálatából sajnálatos módon hiányzik az ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztők (biokertészek) képzése. Az erre a témakörre épülő képzésre nagy az érdeklődés, a munkaadók részéről is megfogalmazódott az igény az ilyen irányú végzettséggel rendelkezőkre. Szakmai vitafórumok általánosan elfogadott álláspontja is ezt támasztja alá, hasonlóan az előzetes felmérések eredményeihez, miszerint a biokertész felsőfokú szakképzés beindítása szükségszerű Magyarországon. (A projektet előkészítő felméréseink eredményeiről bővebb információ kapható a www.gak.hu oldalon).

  • A projekt időtartama: 2 év
  • A projekt indulási ideje: 2011. október 1.
  • A projekt vége: 2013. szeptember 30.
  • Projektgazda: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
     

 

Mi is az a felsőfokú szakképzés

Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy egy viszonylag új, de nagyon ígéretes képzési formáról van szó, amely gyakorlatorientált képzést nyújt az érettségivel rendelkezőknek. A 2 éves képzést követően a megszerzett tudás és tapasztalat birtokában a végzett hallgató munkát vállalhat, saját vállalkozást indíthat be vagy tovább léphet felsőfokú alapképzésbe. A különbséget a felsőfokú tanulmányokkal szemben az adja, hogy bár az alapszakokhoz hasonlóan ez a képzési forma is érettségire épül, de felsőfokú oklevelet nem ad. A szakképzésben résztvevő azonban nem esik el a támogatott diplomához való jogától, hiszen a felsőfokú szakképzést követően erre továbbra is lehetősége van, azzal az előnnyel, hogy egyes moduljainak kreditjei a felsőfokú képzésbe (BSc, MSc) is áttranszferálhatóak lesznek.

 

A képzés célcsoportja:

A projekt keretében kidolgozásra kerülő ”ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés”-re bárki jelentkezhet, aki érettségivel rendelkezik.

 

Megvalósítás nemzetközi együttműködés révén

A gondosan megválogatott projektpartnerek segítségével módunk nyílik arra, hogy alaposan megismerjük partnereink eltérő intézményi formáit, oktatási rendszereit, illetve átvegyük a már több éve sikeresen működő szakképzéseik mind szakmai tartalmának, mind pedagógiai módszereinek számunkra hasznos elemeit. A projektgazda GAK Nonprofit Közhasznú Kft magyar partnere a Szent István Egyetem, ahol a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézetének csapata garantálja a projekt szakmai hátterét. Ez a biztosítéka annak, hogy az Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés akkreditációra kész tanmenetének kidolgozásához szükséges - partnereink által átadott – innovációk, a lehető legjobb helyre kerülnek.

Külföldi partnereink között tudhatjuk a francia INEOPOLE Oktatási- és Kutatási Központot, amely intézménnyel már korábban is sikeresen együttműködtünk (www.biotacc-project.com), hasonlóan a katalán Manresa-i Képzési Központhoz, amely intézmény agilis csapatának munkája példaértékű számunkra. Az angol partnerünk, a Biodinamikus Mezőgazdasági Főiskola (BDAC) speciális oktatási módszere, a holland Groenhorst Főiskoláéval egyetemben, európai szinten is egyedülálló. Jól működő szakképzéshez speciális, de jól bevált pedagógia társul. Bár partnereink sokszínűsége intézményi felépítésükben és szakképzési rendszerükben is megmutatkozik, a gyakorlat fontosságának hangsúlyozása, és ennek tanmeneti struktúrájukban történő megjelenése, minden partner esetében azonos.

Partnereinkről bővebben a „Magunkról” menüpont alatt olvashat.