Índex

El projecte Ecovoc, “Formació professional en producció ecològica d’hortalisses i fruites”, es porta a terme en el marc del Programa d’aprenentatge permanent Leonardo da Vinci, subprograma de transferència d’innovació. Aquesta formació professional postsecundària acreditable, en producció ecològica d’hortalisses i fruites, serà la primera d’aquest tipus a Hongria. És un tema atractiu tant per als possibles estudiants com per als empresaris. La nostra enquesta preliminar suggereix que una formació professional en horticultura ecològica tindrà una bona resposta pel fet que a Hongria ja existeix una necessitat de professionals capacitats de forma pràctica en aquest camp (per a més informació sobre l’enquesta, visiteu: www.gak.hu).

  • Durada del projecte: dos anys
  • Inici del projecte: 1r d’octubre de 2011
  • Fi del projecte: 30 de setembre de 2013
  • Coordinador del projecte: GAK, organització sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública
  •  


 

Què és la formació professional superior?

L’experiència demostra que la formació professional superior és un tipus de formació relativament nova però molt prometedora, que dóna una formació orientada a la pràctica a aquells que han completat l’educació secundària. Amb els coneixements i l’experiència adquirits durant els dos anys d’estudi, els estudiants poden accedir directament a un lloc de treball, iniciar la seva pròpia empresa o prosseguir els seus estudis en centres d’educació superior. La diferència entre la formació professional postsecundària i l’educació superior és la qualificació final. La formació professional postsecundària, tot i que s’hi accedeix a partir de l’escola secundària, no ofereix una titulació universitària. Amb tot, les persones formades no perden el dret a una titulació reconeguda per l’estat, ja que després de la seva formació professional postsecundària encara tenen l’oportunitat de continuar uns estudis superiors (grau, postgrau), amb l’avantatge específic que alguns crèdits en poden ser convalidats a partir dels que hagin realitzat en la formació professional superior postsecundària.

 

Grup objectiu de la formació

Tota persona amb titulació secundària (batxillerat o equivalent) pot matricular-se en la “Formació professional en producció ecològica d’hortalisses i fruites”.

 

Posta en pràctica de la cooperació internacional

Amb l’ajut dels nostres socis en el projecte, escollits amb molta cura, estem en condicions de familiaritzar-nos amb les variades estructures institucionals i els diferents sistemes educatius en què es mouen. A partir de la seva millor pràctica en les formacions professionals que estan realitzant amb èxit, ens fixem com a objectiu de transferir-ne els elements més adients (continguts i metodologies pedagògiques associades) per ser duts a terme de forma realista en les condicions pròpies d’Hongria. Com a soci professional a Hongria, el coordinador del projecte (GAK, organització sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública) compta amb la Universitat Szent István (SZIE, Facultat de Ciències Agràries i Ambientals, Institut de Gestió Mediambiental i del Paisatge). L’experiència de l’equip de la SZIE garantirà que totes les solucions transferides, elaborades pels socis del projecte, s’aplicaran de tal manera que es pugui elaborar en la seva totalitat el pla d’estudis de “Formació professional acreditable en producció ecològica d’hortalisses i fruites”.

En el precedent projecte Biotacc (www.biotacc-project.com) ja hem estat col·laborant amb èxit amb el nostre soci francès Inéopole (MFR-Midi-Pyrénées), així com amb el soci català Escola Agrària de Manresa, l’ambiciós equip de la qual sempre és exemplar. Els mètodes d’ensenyament del nostre soci anglès, Biodynamic Agricultural College, així com els del nostre soci holandès, Groenhorst College de la Fundació Warmonderhof, són únics a nivell europeu. Així, en el projecte ECOVOC participen sis destacats instituts amb diferents estructures institucionals i procedents de cinc països europeus, que contribueixen a la diversitat del projecte. Un tret comú de totes les entitats associades és la seva força en la formació professional pràctica.