Pályázati céljaink, várható eredményeink

A projekt elsődleges várható eredménye az „Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés” kidolgozott tanmenete, akkreditációra kész szinten. A tanmenet felépítésének kidolgozásához (tantárgyak, hozzárendelt kreditek, oktatók, gyakorlati helyek) és a képzés oktatásához szükséges pedagógiai módszerek hosszútávon történő alkalmazásához a projekt partnereink minőségi képzéseinek alapos megismerésére van szükség. A projekt 2 éves időtartama lehetőséget teremt arra, hogy a partnereink által kitapasztalt, legjobb képzési struktúrákat vegyük át, megismerkedjünk azok előnyeivel és nehézségeivel még a magyarországi képzés beindítását megelőzően. Vagyis, a külföldi partnerek tapasztalatait felhasználva tudjuk kialakítani arculatunkra formált, saját képzési rendszerünket.

Várható eredményeink között szerepel a kidolgozott felsőfokú szakképzés tanmenetéhez társított „Pedagógia módszertanok gyűjteménye”, amely a partnerintézményeink által kidolgozott és sikeresen alkalmazott pedagógiai technikák és jó gyakorlatok kollekciója.

A projekt további eredménye a partnerekkel közösen megírt önálló gazdálkodás beindításához szükséges kézikönyv (Organic Market Garden Start-up Manual - Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet beindításához), amely gyakorlati segítséget nyújt nemcsak a pályakezdőknek, de a gyakorló gazdálkodóknak is, és nem utolsósorban a felsőfokú szakképzés oktatóinak is. Az önálló gazdálkodás beindításához szükséges gyakorlati tudnivalók gyűjteménye nemcsak Magyarországon hiánypótló, de partnerországainkban is, ezért a kézikönyv 5 nyelven lesz elérhető (magyar, angol, francia, holland, katalán).

A felsőfokú szakképzés nagyarányú (60%-gyakorlat - 40% elmélet) gyakorlati részét a Babatvölgyi Biogazdaság mellett további biogazdaságok bevonásával kívánjuk színvonalassá tenni. Ennek biztosítása érdekében a projekt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy létrehoz egy olyan biozöldség- és gyümölcs gyakorlati hely- adatbázist, amelyben nem csak magyar gazdálkodók, de a partnerországok témában érintett biogazdálkodói is szerepelnek. A kiépítendő hálózat a HOPPNET nevet kapta (Organic Horticulture Practical Placement Network). A hálózatban való részvétel kritériumait, valamint a működéshez szükséges feladatokat, teendőket a partnereinkkel közösen alakítjuk ki és beszéljük át a nemzetközi partnertalálkozók alkalmával.

A Magyarországra áttranszferált oktatási segédanyagokat és a hozzájuk rendelt pedagógiai módszereket a projekt második évében próbaképzéseken teszteljük. Ezeken az 1 napos képzéseken külföldi partnereink közreműködésével próbáljuk ki az új pedagógiai módszereket, miközben felmérjük a magyarországi körülmények közötti fenntarthatóságukat, illetve a célközönség képzéssel szemben támasztott igényét is, hogy azt a felsőfokú szakképzés tananyagába beépítsük.