Magunkról

Nemzetközi együttműködés révén, a gondosan megválogatott partnerek segítségével módunk nyílik arra, hogy alaposan megismerjük partnereink eltérő intézményi formáit, oktatási rendszereit, illetve átvegyük a már több éve sikeresen működő szakképzéseik mind szakmai tartalmának, mind pedagógiai módszereinek számunkra hasznos elemeit. Bár partnereink sokszínűsége intézményi felépítésükben és szakképzési rendszerükben is megmutatkozik, a gyakorlat fontosságának hangsúlyozása, és ennek tanmeneti struktúrájukban történő megjelenése minden partner esetében azonos.

 


 

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft-t 1995-ben a Szent István Egyetem (fő tulajdonosa), alapította azzal a szándékkal, hogy közhasznú szolgáltatásai révén megkönnyítse az agrárgazdaság és a vidéki települések fejlődését. Fő feladatai közé tartozik a Szent István Egyetem szellemi kapacitásának gyakorlati hasznosítása, a kutatási és fejlesztési eredmények terjesztése. Tevékenységei a következők:
Gödöllő vonzáskörzetében az agrár szaktanácsadási tevékenység szervezése, szakmai, tudományos megalapozása; közép- és felsőfokú agrárszakemberek felnőtt képzésének, szakmai továbbképzésének szervezése tanfolyami és távoktatási (távtanulási) formában; regionális, majd országos agrárinformációs adatbázisok felépítése, hálózat kialakítása és ezek folyamatos fejlesztése, továbbá üzemeltetése; hazai és nemzetközi agrár-ipari kiállítások, vásárok, szakmai bemutatók és tanácskozások szervezése; agrár-ipari innovációs tevékenységek (kutatás, fejlesztés, demonstráció, terjesztés) szervezése; a Szent István Egyetemhez tartozó hat bemutató mintagazdaság, többek között a Babatvölgyi biogazdaság üzemeltetése.
A Leonardo projekt témájához szorosan kapcsolódik a GAK Kft. humánerőforrás fejlesztést végző csapatának munkája, a Társadalmi Diverzitás Program, amely 2006-ban kezdte meg működését a veresegyházi és a gödöllői térségben. A Társadalmi Diverzitás Program középpontjában a helyi munkaerőpiac fellendítése és szakmai, valamint kompetencia alapú képzési programok megvalósítása áll a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára.

 


A gödöllői kampusz hagyományait meghatározó Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar több mint félévszázados sikeres és eredményes múltra tekinthet vissza. Oktatói karának tudományos felkészültsége, az elméleti alapozó oktatás színvonala évtizedek óta a legjobb az országban, meghatározza a hazai agrármérnök-képzés kereteit.
Tevékenysége döntő mértékben hozzájárul a korszerű mezőgazdasági technológiák elterjedéséhez, a magyar mezőgazdaság és vidék fejlődéséhez, a környezet- és tájgazdálkodás EU-ban elvárt minőségi változásához, valamint a vidéki népesség szakképzettségének fejlesztéséhez. A kar oktatási, kutatási és szaktanácsadási stratégiája elsősorban arra irányul, hogy bővüljön a piacképes képzési kínálat a graduális és a posztgraduális képzésekben, valamint doktori iskoláiban, magyar és angol nyelven egyaránt. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon belül működő Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet a többfunkciós mezőgazdaság környezeti, gazdasági és társadalmi kapcsolatainak feltárását, e három dimenzióban egyaránt jó teljesítményeket nyújtó rendszereinek kidolgozását és az ezekhez kapcsolódó ismeretek, tudás magas szintű átadását tekinti feladatának, a Szent István Egyetemen belüli, de az egyetem falait is meghaladó küldetésének. Az Intézet törekvése szerint az ebből a felsőoktatási műhelyből kikerülő szakértelmiségiek képesek a rendszerekben való gondolkodásra, rendelkeznek azokkal a legfontosabb ökológiai, gazdálkodási, műszaki, jogi, közgazdasági, társadalmi ismeretekkel és humán műveltséggel, amelyek képessé teszik őket a természeti és az ember formálta tájnak valamint az örökölt szellemi környezetnek megfelelő természetvédelmi, vidékfejlesztési, területfejlesztési, agrár-környezetgazdálkodási, környezethasználati rendszerek kidolgozására, e területeket érintő feladatok ellátására ill. koordinálására.

 


Az Ineopole (régi nevén CFP Midi Pyrénées) a fiatal- és felnőttképzést célzó "Maison Familiales Rurales" Szövetséghez tartozó Regionális Oktatási és Kutató Központ. Hallgatóinak és gyakornokainak száma eléri a 330-at. Az ökológiai zöldségtermesztésre specializálódott szakképzése a biogazdálkodói tanulmányok szerves részét képezi, amely képzés egyike a képzőintézmény profilját adó négy fő oktatási területnek (Biogazdálkodás, Borértékesítés, Társadalom-gazdaságtan, Kutya- és macska tenyésztés). A képzőintézmény széles körben ismert a biogazdálkodás oktatásában való jártasságáról és saját fejlesztésű innovatív pedagógiai módszeréről (alternáló típusú szakképzés; FOAD).
Centre de Capacitació Agrària de Manresa - Képzési Központ; Spanyolország.
A Manresa-i Mezőgazdasági Képzési Központ egy állami középiskola, amely a katalán kormány Mezőgazdaság, Állattenyésztés és Halászat Ágazatához tartozó agrároktatási osztály által koordinált iskolahálózat egyike. A személyzet nyolc teljes munkaidőben és húsz részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársból áll. A Képzési Központ aktívan együttműködik a "Espai de Recursos Agroecologics" (ERA) (www.associaciolera.org) nonprofit szervezettel az "Agrocultura" (www.agro-cultura.org) című, háromhavonta megjelenő magazin szerkesztésében, amely magazin az ökológiai gazdálkodásra és a megújuló energia témakörére szakosodott. A Képzési Központ nemcsak tanulóinak kínál szakképzést az ökológiai gazdálkodás témakörben, de ismeretterjesztő tanfolyamokat is indít érdeklődők számára. A képzések gyakorlati blokkjainak lebonyolításához a képzőintézmény saját gyakorlati kertjét használja.

 


A Manresa-i Mezőgazdasági Képzési Központ egy állami középiskola, amely a katalán kormány Mezőgazdaság, Állattenyésztés és Halászat Ágazatához tartozó agrároktatási osztály által koordinált iskolahálózat egyike. A személyzet nyolc teljes munkaidőben és húsz részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársból áll. A Képzési Központ aktívan együttműködik a "Espai de Recursos Agroecologics" (ERA) (www.associaciolera.org) nonprofit szervezettel az "Agrocultura" (www.agro-cultura.org) című, háromhavonta megjelenő magazin szerkesztésében, amely magazin az ökológiai gazdálkodásra és a megújuló energia témakörére szakosodott. A Képzési Központ nemcsak tanulóinak kínál szakképzést az ökológiai gazdálkodás témakörben, de ismeretterjesztő tanfolyamokat is indít érdeklődők számára. A képzések gyakorlati blokkjainak lebonyolításához a képzőintézmény saját gyakorlati kertjét használja.

 


Az Emerson College biodinamikus tanszéke immár 10 esztendeje folytat akkreditált biodinamikus gazdálkodási képzést. Az akkreditáció megszerzése után, a képzés felkerült a nemzeti szinten elismert agrárképzések palettájára. 2010-ben a biodinamikus tanszék önálló szervezetként, Biodinamikus Mezőgazdasági Főiskola néven kezdte meg működését (BDAC). A BDAC képzései között szerepel az akkreditált biodinamikus gazdálkodás nappali képzés, valamint kifejezetten kertészetre specializálódott képzés is. BDAC magas színvonalú tananyagokkal látja el tanulóit, valamint gondoskodik arról, hogy diákjai a szakmai gyakorlatot jól működő biodinamikus gazdaságokban töltsék. A BDAC pedagógiája az egyedülálló háromágú megközelítésen alapszik (integratív tanulás): tudást a fejnek, művészeti és szociális készséget a szívnek, gyakorlati készséget a kéznek. A Biodynamic Agricultural College pedagógiai felfogása szerint a gyakorlati tapasztalatszerzés elengedhetetlen része a tanulásnak, ezért a képzéseiben résztvevőket minden esetben megismerteti a környezetükben élő biodinamikus gazdálkodókkal.

 


A Groenhorst College képzési kínálatában nappali és levelező szakképzés is egyaránt szerepel, biodinamikus és ökológiai gazdálkodás, valamint öko-kiskereskedelem témakörben. A képző intézménynek mintegy 90 nappali tagozatos és 120 levelező tagozatos hallgatója van. Az iskola már több évtizeddel ezelőtt megalapította (1947-ben) a kivételes, 4 éves szakképzését, biodinamikus zöldség- és gyümölcstermesztés témában. Az iskola pedagógiájának alapja, hogy tanulói aktívan részt vesznek a tangazdaságokban folyó kertészeti munkákban. A „dolgozva-tanulás” elvét követve, a tanulás idejének nagy részét a kertészetben eltöltött munka teszi ki. A tangazdaság sikeres működésének kulcsát pedig az adja, hogy szoros kapcsolatban áll az oktatási intézménnyel és ez utóbbi teljes mértékben kihasználja a tangazdaságot szakképzései gyakorlati oktatásának lebonyolításához. Az iskola megalapításának idején magánintézményként működött, de ma már állami iskola.