Együttműködő Partnereink

Az ÖMKi a nemzetközileg elismert svájci ökológiai mezőgazdasági kutatóintézet, a FiBL hazai partnerintézménye. Célja, hogy előmozdítsa az ökológiai gazdálkodás magyarországi tudományos kutatását és fejlesztését.

 


A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., mint ellenőrző és tanúsító szervezet, kiemelkedő szerepet tölt be a magyarországi ökológiai gazdálkodások életében, hiszen a megtermelt élelmiszerek, takarmányok bio minősítéséhez elengedhetetlen a tanúsítás. A tanúsítási folyamat rendszeres gazdaság-, gazdálkodási folyamat-, valamint termény ellenőrzéssel jár. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ez által számos megbízható gazdálkodóval áll szoros és folyamatos kapcsolatban. A projektünk célul tűzte ki maga elé, hogy a HOPPNET hálózat (lásd. projekt termékek) kialakítása során olyan magyar gazdálkodókkal fog együttműködni, akik példamutató gazdálkodásukkal és a szakma iránti elkötelezettségükből eredően kiválóan alkalmasak gyakornokok fogadására. A projekt elsődleges célja egy olyan felsőfokú szakképzés kidolgozása (lásd. projekt termékek), amely nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre, mind ökológiai zöldség- mind ökológiai gyümölcs témakörben. A képzés háttérgazdaságát biztosító Babatvölgyi Biogazdaság alkalmas a gyakorlatok egy részének lebonyolítására, azonban a tangazdaság kapacitása limitált. Ebből kifolyólag több másik lelkes termelő munkájára is számítunk a gyakorlatok megszervezésében. A HOPPNET gazdahálózatban részt vevő gazdák a felsőfokú szakképzés gyakorlati részének biztosításával magában a szakképzésben is részt vennének. Stratégiai partnerünk, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kapcsolatrendszerén keresztül segíti munkánkat a gazdálkodókkal való kapcsolatteremtésben, mint szakmailag is kompetens partner, aki már a gazdákat ismerve azt is meg tudja ítélni, hogy mely gazdálkodó alkalmas a gyakornokokkal való együttműködésre.

A projekt futamideje alatt kidolgozandó felsőfokú szakképzés tanmenetének és tananyagának kialakításban szintén segítségünkre lesznek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Növényvédő szakmérnök, kertészmérnök és agrármérnök végzettségű ellenőrei, tanúsítói, akik a gyakorlati életből vett tapasztalatokra támaszkodva segítik meghatározni a tudáshiányos területeket, hogy az oktatás valóban hasznosulhasson a képzésben résztvevők tanulmányainak befejezése után, a gazdálkodás során. A felsőfokú szakképzésben a Biokonrtoll Hungária Nonprofit Kft. munkatársai vendégelőadóként is részt vesznek majd.

A külföldi partnerekkel közösen megírt Gyakorlati Kézikönyvünk (lásd. projekt termék) az önálló biokertészet beindításához nyújt segítséget, de az elsősorban szakképzési tananyagnak számító, praktikus, olvasmányos kézikönyv a gyakorlott gazdálkodóknak is hasznos információkat, tanácsokat ad. A Biokontroll Hungária Kft. munkatársai közreműködnek a könyv szakmai lektorálásában.

 


A Szent István Egyetem gödöllői Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központja 140 ha területen gazdálkodik, amelyből 12 ha a legmodernebb öntözési technológiával igény szerint öntözhető. A Tanüzem az egyetemi gyakorlatok oktatásának helyszíne, bemutatótér, emellett önálló gazdálkodást is folytató egység. A bemutatótér mintegy 10 ha, azonban a 2005 évtől a teljes terület fele bemutató, kísérlet, új technológiák kidolgozásának színtere. Kiemelendő az őszi búza fejtrágyázási, a cukorcirok technológiafejlesztési, a fő- és másodvetésű zöldtrágya-termesztési technológia kidolgozására beállított kísérletek, valamint az egyéb tápanyag és növényvédelmi kísérletek. A 2003-as évtől kezdődően- figyelembe véve az EU csatlakozás utáni feltételeket- több ún. alternatív növény termesztéstechnológiája is látható. Ennek megfelelően szóját, facéliát, fehér mustárt, olajretket, és cirokféléket is termesztenek a bemutató tér területén. 2007-től a tanüzem egyik specialitása a fás szárú energianövények termesztése. A szárítópusztai tanüzemben már nemcsak a nyersanyag-előállítás, hanem a biomassza felhasználásáig terjedő teljes folyamat nyomon követhető. Az egyetem gyakorlati oktatásában kulcsszerepet betöltő bemutató központ az évente kétszer megrendezett gazdanapon is széles körben megosztja ismereteit a termelőkkel, felhasználókkal és a szakmai élet egyéb szereplőivel.