Tanmenet

A projekt elsődleges várható eredménye az „Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés” kidolgozott tanmenete, akkreditációra kész szinten. A tanmenet felépítésének kidolgozásához (tantárgyak, hozzárendelt kreditek, oktatók, gyakorlati helyek) és a képzés oktatásához szükséges pedagógiai módszerek hosszútávon történő alkalmazásához a projekt partnereink minőségi képzéseinek alapos megismerésére van szükség. A projekt 2 éves időtartama lehetőséget teremt arra, hogy a partnereink által kitapasztalt, legjobb képzési struktúrákat vegyük át, megismerkedjünk azok előnyeivel és nehézségeivel még a magyarországi képzés beindítását megelőzően. Vagyis, a külföldi partnerek tapasztalatait felhasználva tudjuk kialakítani arculatunkra formált, saját képzési rendszerünket.